Menu Sluiten

Privacy- en Cookiebeleid 

Dit Privacy- en Cookiebeleid beschrijft hoe TRANSFM (“wij”, “ons” of “onze”) informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt van gebruikers (“u”, “uw” of “gebruiker”) van de website www.transfm.be (“Website”).

Lees dit Privacy- en Cookiebeleid zorgvuldig door. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken, delen en beschermen van uw informatie in overeenstemming met dit beleid.

  1. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie is informatie die u identificeert als individu of betrekking heeft op een identificeerbaar individu.

We verzamelen mogelijk persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens, wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt, deelneemt aan een online enquête of gebruik maakt van andere interactieve functies van de Website.

We gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

a. Om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u van ons aanvraagt; b. Om onze Website en inhoud te verbeteren; c. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze rechten te beschermen; d. Om met u te communiceren over updates, promoties en nieuws.

  1. Cookies en andere trackingtechnologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om uw interactie met onze Website te volgen en om uw ervaring te personaliseren.

Hoewel we geen Google Analytics gebruiken, kunnen we andere analysehulpmiddelen gebruiken om geanonimiseerde, geaggregeerde informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website, zoals het aantal bezoekers, de pagina’s die ze bezoeken en de tijd die ze op onze Website doorbrengen. Deze informatie helpt ons om onze Website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies accepteert of dat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er rekening mee dat sommige functies van de Website mogelijk niet correct functioneren als u cookies uitschakelt.

  1. Delen van informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

a. Wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen; b. Om te voldoen aan de wet, een juridische procedure of een verzoek van de overheid; c. Om onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van anderen te beschermen; d. In het geval van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van onze activa.

  1. Beveiliging van uw informatie

We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en te besch

ermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid van de informatie die via onze Website wordt verzonden niet garanderen.

  1. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

  1. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot, correctie van, verwijdering van of beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie of verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte “Contact” hieronder.

  1. Wijzigingen in dit Privacy- en Cookiebeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacy- en Cookiebeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra we het bijgewerkte beleid op onze Website plaatsen. We raden u aan dit beleid regelmatig te controleren op updates.

  1. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacy- en Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@transfm.be

  1. Toepasselijk recht

Dit Privacy- en Cookiebeleid en alle geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met dit beleid, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder gevolg te geven aan de principes van conflicterende wetten.